۶۱ ۲۳ ۶۷ ۸۸ - ۰۲۱تماس با ما

۰مورد

شما هیچ آیتمی در سبد خریدتان ندارید.

Product was successfully added to your shopping cart.

سری ۳ نایک پلاس

تنظیم جهت نزولی

   

6 آیتم

 1. مهم نیست چه فعالیتی انجام می دهید یا در چه مکانی با چه ارتفاعی هستید.
 2. به سادگی از روی ساعت خود موقعیت دقیق خود را پیدا کنید و در هر فعالیتی سلامتی خود را با دقیق ترین نرم افزار و سخت افزار کنترل کنید.
 3. از روی ساعت خود تماس بگیرید و پیغام دهید
 4. ۴۰ میلیون موسیقی برای هر سلیقه ای درست روی مچ دست شما
 5. متصل باشید حتی اگر از موبایل خود دور هستید.
 6. حالا سیری سریع تر و با هوش تر از قبل اینجاست تا انجام هر کاری رو برای شما آسان تر کند
 7. به دنیای مجازی متصل باشید و هیچ اتفاق مهم رو از دست ندهید بدون موبایل کاملا ضدّ آب برای هر سلیقه ای همه و بیش از این در نسل جدید ساعت های اپل
 • پشتیانی از شبکه‌های LTE
 • مهم نیست چه فعالیتی انجام می دهید یا در چه مکانی با چه ارتفاعی هستید.
 • به سادگی از روی ساعت خود موقعیت دقیق خود را پیدا کنید و در هر فعالیتی سلامتی خود را با دقیق ترین نرم افزار و سخت افزار کنترل کنید.
 • از روی ساعت خود تماس بگیرید و پیغام دهید
 • ۴۰ میلیون موسیقی برای هر سلیقه ای درست روی مچ دست شما
 • متصل باشید حتی اگر از موبایل خود دور هستید.
 • حالا سیری سریع تر و با هوش تر از قبل اینجاست تا انجام هر کاری رو برای شما آسان تر کند
 • به دنیای مجازی متصل باشید و هیچ اتفاق مهم رو از دست ندهید بدون موبایل کاملا ضدّ آب برای هر سلیقه ای همه و بیش از این در نسل جدید ساعت های اپل
 • پشتیانی از شبکه‌های LTE
 • مهم نیست چه فعالیتی انجام می دهید یا در چه مکانی با چه ارتفاعی هستید.
 • به سادگی از روی ساعت خود موقعیت دقیق خود را پیدا کنید و در هر فعالیتی سلامتی خود را با دقیق ترین نرم افزار و سخت افزار کنترل کنید.
 • از روی ساعت خود تماس بگیرید و پیغام دهید
 • ۴۰ میلیون موسیقی برای هر سلیقه ای درست روی مچ دست شما
 • متصل باشید حتی اگر از موبایل خود دور هستید.
 • حالا سیری سریع تر و با هوش تر از قبل اینجاست تا انجام هر کاری رو برای شما آسان تر کند
 • به دنیای مجازی متصل باشید و هیچ اتفاق مهم رو از دست ندهید بدون موبایل کاملا ضدّ آب برای هر سلیقه ای همه و بیش از این در نسل جدید ساعت های اپل
 • مهم نیست چه فعالیتی انجام می دهید یا در چه مکانی با چه ارتفاعی هستید.
 • به سادگی از روی ساعت خود موقعیت دقیق خود را پیدا کنید و در هر فعالیتی سلامتی خود را با دقیق ترین نرم افزار و سخت افزار کنترل کنید.
 • از روی ساعت خود تماس بگیرید و پیغام دهید
 • ۴۰ میلیون موسیقی برای هر سلیقه ای درست روی مچ دست شما
 • متصل باشید حتی اگر از موبایل خود دور هستید.
 • حالا سیری سریع تر و با هوش تر از قبل اینجاست تا انجام هر کاری رو برای شما آسان تر کند
 • به دنیای مجازی متصل باشید و هیچ اتفاق مهم رو از دست ندهید بدون موبایل کاملا ضدّ آب برای هر سلیقه ای همه و بیش از این در نسل جدید ساعت های اپل
 • مهم نیست چه فعالیتی انجام می دهید یا در چه مکانی با چه ارتفاعی هستید.
 • به سادگی از روی ساعت خود موقعیت دقیق خود را پیدا کنید و در هر فعالیتی سلامتی خود را با دقیق ترین نرم افزار و سخت افزار کنترل کنید.
 • از روی ساعت خود تماس بگیرید و پیغام دهید
 • ۴۰ میلیون موسیقی برای هر سلیقه ای درست روی مچ دست شما
 • متصل باشید حتی اگر از موبایل خود دور هستید.
 • حالا سیری سریع تر و با هوش تر از قبل اینجاست تا انجام هر کاری رو برای شما آسان تر کند
 • به دنیای مجازی متصل باشید و هیچ اتفاق مهم رو از دست ندهید بدون موبایل کاملا ضدّ آب برای هر سلیقه ای همه و بیش از این در نسل جدید ساعت های اپل
 • مهم نیست چه فعالیتی انجام می دهید یا در چه مکانی با چه ارتفاعی هستید.
 • به سادگی از روی ساعت خود موقعیت دقیق خود را پیدا کنید و در هر فعالیتی سلامتی خود را با دقیق ترین نرم افزار و سخت افزار کنترل کنید.
 • از روی ساعت خود تماس بگیرید و پیغام دهید
 • ۴۰ میلیون موسیقی برای هر سلیقه ای درست روی مچ دست شما
 • متصل باشید حتی اگر از موبایل خود دور هستید.
 • حالا سیری سریع تر و با هوش تر از قبل اینجاست تا انجام هر کاری رو برای شما آسان تر کند
 • به دنیای مجازی متصل باشید و هیچ اتفاق مهم رو از دست ندهید بدون موبایل کاملا ضدّ آب برای هر سلیقه ای همه و بیش از این در نسل جدید ساعت های اپل
 • تنظیم جهت نزولی

     

  6 آیتم